Stumpy Rambling - Whatever You'Re Into, Get Into Bermotor.

Anställning alla vinner på

Posted July 27, 2015, 4:45 a.m. By bermotor Tags: Anställning

Hur ser du på ditt arbete? Dagens arbetsmarknad kan vara lika förvirrande och komplicerad för arbetsgivare som det är för arbetstagare. För att verkligen kunna lösa situationen är det kanske klokt att satsa på att få rekrytering från en oberoende part som har bådas intressen för ögonen? När man kontaktar ett rekryteringsföretag i Stockholm får man bra förslag för hur man ska kunna hitta en bra anställning, men också bra råd för hur man ska kunna hitta rätt anställda. Är det inte så här som arbetsmarknaden egentligen ska se ut?